Hakkımızda

1994 yılında Veteriner Hekim Erhan Gökdağ ve Veteriner Hekim Meral Gökdağ’ın ortaklığı ile klinik olarak çalışmaya başladık. Daha o günlerde bütüncül bakış açımızla hayvan refahının hastalıkların tedavisindeki önemini görerek ırk ıslahı, beslenme, barınma ve sağımhane şartlarının daha iyi olması konularında alanında uzman firmalarla çalışarak yenilikleri çiftçilerimizle buluşturduk.

Kurumsallaşma konusunda ilk adımımızı 1996 yılında limited şirket olarak attık.

1997 yılı Mayıs ayında, daha sonra bize 25 yıl ev sahipliği yapacak olan Jandarma Kavşağındaki kliniğe taşındık. Bu klinikte 2002 yılından itibaren hekim kadrosunu ve ekipmanlarını geliştirerek birçok ilke imza attık. Meslekte güncel kalmak için yurt içinde ve yurt dışında kongre, seminer ve eğitimlere katılarak pet klinik alanında sadece Türkiye’de değil dünyada yaşanan son yenilikleri yakalama fırsatı yakaladık.

Bunun sonucu olarak Urlavet

ilk röntgenini 1997 yılında,

ilk ultrason muayenesini 1998 yılında yaptı.

Veteriner Hekim Erhan Gökdağ ilk akupunktur uygulamasını bu klinikte 1999 yılında yapmaya başladı.

2020 senesinde hayvan sağlığı konusunda daha iyi hizmet vermekle ilgili hayallerimizi gerçekleştirme yolunda Anonim Şirketi kuruluşunu yaparak Hayvan Hastanesi hazırlıklarına başladık.

2021 Yılında inşaatına başladığımız Urlavet Hayvan Hastanesini 16 Mayıs 2022 itibariyle başta İzmir olmak üzere tüm hayvanseverlerin hizmetine sunuyoruz.

Neden Urlavet?

Alanında Uzman Kadro

Hekim olmak için diploma almanın yeterli olmadığının bilincinde hekimler olarak hayat boyu öğrenmenin önemini biliyoruz.

Urlavet şirket kültürü her hekimin gerek klinik içi vaka tartışmaları, klinik içi eğitimler, gerekse kongre, seminer ve kurs katılımlarıyla sürdürülmektedir. Urlavet’in kadrosuna kattığı hekimlerde aradığı en önemli özelliklerden biri mesleğine karşı duyduğu sevgi, kendini geliştirme isteği ve merhamettir.

İntegratif Tıp Uygulamaları

Hastalığı değil hastayı tedavi etmeyi amaç edinen kliniğimiz konvansiyonel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını hastanın ihtiyacına uygun olarak bir arada kullanmaktadır.

Biyolojik sistemler kendi kendini onarma yeteneğine sahiptir. Karmaşık çalışma biçimlerinden dolayı bu sistemler dahili ve harici etmenlerden etkilenerek görevini tam yapamaz hala gelebilir. Canlıların önemli bir özelliği uyum sağlama yeteneklerinin çok çeşitli olmasıdır. Bu süreci vejetatif sistemler kontrol eder ve iç dengeyi sağlarlar. Hayatta kalmak, ne canlının gücü ne de gelişmişliği ile alakalıdır. Hayatta kalmak yalnızca yüklere ve ortama uyum ile gerçekleşmektedir.

Hastanemizde; Akupunktur, Gold Akupunktur, Homeopati, Fizyoterapi Laser Terapi, Osteopati , Dorn-Breus Terapi, Fitoterapi, PRP, Ozon ve Kök Hücre tedavisi uygulanmaktadır.

Modern Tetkik ve Tedavi Cihazları

Kalite ve Çevre Politikamız

Urlavet çalışanları olarak Kapsam Dahilindeki Hizmetlerinde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde ve sürekli karşılayabilecek hizmet sunmak için;

  • Aynı dünyayı paylaştığımız hayvanların sağlık problemlerini en çabuk ve en uygun şekilde çözüme ulaştırmak.

  • Katılımcı meslektaşlarımızla beraber düzenli toplantılar yaparak vaka tartışma olanakları yaratmak;

  • Konusunda uzman veteriner hekim hocalarımızın da katılımıyla meslek içi seminerler düzenlemek

  • Urlavet çalışanları olarak kapsam dahilindeki veterinerlik hizmetlerinde daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için sürekli ileriye giden bir performansla Çevreyi korumak ve gözetmek,

  • Veterinerlik hizmetlerimizde doğal kaynakları kullanımını ekonomik ve verimli bir şekilde yapmak, atıklarımızın geri kazanımı ve yeniden kullanımını sağlayarak atık oluşumunu en aza indirmek,

  • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması konularında çevre bilincini geliştirmek için gerekli faaliyetleri yapmak,

  • Hasta sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak.

  • Tarım bakanlığı tarafından uygulanması öngörülen kayıt sistemlerini eksiksiz uygulamak

  • Böylelikle klinik anlamda referans bir klinik olmak nihai hedefimiz ayrıca,

  • Bu konuda dünyadaki gelişmeleri yapılan kongre ve kurslara katılarak izlemek yeni uygulamaları kliniğimize taşıyarak Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirmektir.

Firmamızın Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi Politikasıdır.

EK-4 Yayın Tar: 01.08.2021 Rev. No:00 Rev. Tar: --