Fizik Tedavi

Hayvanlarda Fizik Tedavi nedir?

Hayvanlar için Fizik Tedavi diğer bir adıyla Fizyoterapi eksilen fonksiyonların geri kazandırılması için yapılan çeşitli uygulamalardır. Fizik tedavi, bir hayvanın sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan bir tedavidir. Yaralanmaları tedavi etmeye, hareketliliği geliştirmeye ve gücü artırmaya yardımcı olabilir. Fizik tedavinin amacı, vücuttaki ağrı ve iltihabı azaltarak hayvanların sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelerine yardımcı olmaktır. Bu, egzersizler, esneme, masaj veya diğer tedavilerle yapılabilir.

Hayvanlar için Fizik Tedavi hangi uygulamaları kapsar?

Fizik Tedavi uygulamaları medikal ve operatif tedaviyle birlikte veya tek başına bir yöntem olarak uygulanabilmektedir. Hastalığa ve ihtiyaca yönelik oluşturulan protokoller hastaya özel olarak hazırlanır. Fizik tedavi modüler bir sistemdir birçok tedavi yöntemini içinde barındırır. Fizik tedavi seansı hastanın ihtiyacına göre genellikle birden fazla tekniğin birlikte kullanılmasını gerektirir. Fizik tedavi planlarken hekimin uygulayabileceği ne kadar fazla yöntem varsa, hastanın ihtiyacına cevap vermek o kadar kolaylaşır.

Faydaları bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış uygulamalar olan EMS (Electro muscle stimulation), TENS (Transcutaneous electrical nerve stimulation), Matrix Rhythm Therapy , Low Laser Terapi, Akupunktur, Terapötik Ultrason, manuel terapi, soruna yönelik pasif aktif hareketler, sıcak/soğuk uygulamalar kliniğimizde sıklıkla uyguladığımız yöntemlerdendir.

Fizik Tedavi ne kadar sürer?

Fizik tedavi süreci her hastanın durumu göz önünde bulundurularak hastaya özel bir tedavi programı hazırlanması ile başlar. Hekim hastanın geçmişini ve mevcut durumunu göz önünde bulundurarak hastaya özel bir tedavi programı hazırlar. Hazırlanan tedavi programı uygulanır ve bu sırada hastanın tedaviye verdiği tepkiler ve gelişen duruma göre bu tedavi programı güncellenir. Probleme göre seans sıklığı ve toplam tedavi süresi değişse de en az 4 hafta boyunca haftada 2 seans yapılması önerilir. Tedavi süreci 1 ay ile bir kaç ay arasında değişebilir. Her bir seans, o seansta uygulanan tedavinin içeriğine göre 20 dakika ile 90 dakika arasında değişebilir.

Fizik Tedavi (Fizyoterapi) ağrılı bir tedavi midir?

Fizyoterapide ağrı olması istenen bir durum değildir. Doğru cihaz ve hareketler uygulandığı zaman ağrı fizik tedavi seansı sırasında ağrı oluşması beklenmez.

Fizik tedaviden daha fazla faydalanmak için neler yapılabilir?

Seanslara düzenli gelip seans atlamamak ve evde tekrarlanması için verilen hareket veya uygulamaları günlük hayatta da devam ettirmek fizik tedaviden aldığınız verimi arttıracaktır.

Hangi problemlere fizik tedavi ile müdahale edilir?

Genel kanının aksine fizik tedavi sadece bazı cerrahi müdahaleler, hastalıklar ve yaşlılık sonucu oluşan problemlerin dışında, bazı hastalık ve kronik ağrı durumlarının önlenmesi için önleyici olarak da uygulanabilir. Bu uygulamalar sayesinde ileride oluşabilecek ağrılı hastalıklar önceden müdahale ile önlenebilir.

Kliniğimizde de bu tür uygulamalar için oluşturduğumuz tedavi programları mevcuttur.