Dahiliye

Günümüz yaşam şartlarının neden olduğu yetersiz hareket ve uygunsuz beslenme hayvan dostlarımızda da bir çok hastalığa neden olmaktadır. Obezite sıklıkla görülmekte, özellikle metabolik hastalıklar sinsice gelişerek ciddi problemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Check Up

Check up her yaşta uygulanması gereken bazı temel tahlillerin dışında, yaşa bağlı olarak özel incelemeler de içermelidir. Standart oluşturulmuş bir “Check-Up Paketi” genel yaşamsal faaliyetleri (hemogram ve temel biyokimya) değerlendirecek parametreleri içerir. Bunun yanında yaşa göre ilave tahliller ve bireysel durum gözetilerek düzenlemeler yapılmalıdır. Senede bir rutin check-up yapılması önerilmekle beraber özel durumlarda bunun sıklığı arttırılabilir. Sayısal verilerle oluşturulan bu tespitler canlının zaman içerisindeki değişimlerini çok daha net olarak göz önüne getirmektedir. Örneğin düzenli bir ağırlık takibi bile hastalıklar konusunda bizlere fikir verebilir.

Alerji

Alerji kendini yalnızca deri lezyonları ile değil, kronik ishallerle de gösterebilir. Bununla birlikte aynı belirtileri gösteren oto-immun hastalıklar veya metabolik hastalıklarla da karışabilir. Alerjenlerin yakalanmasında oldukça önemli yer kaplayan alerji testleri kliniğimizde uygulanmakta gerektiğinde referans laboratuvarlar ile çalışmaktadır. Laboratuvarın rehberliğinde başlanan alerji tedavilerine akupunktur ve homeopati ile destek oluyoruz. Bunun yanında alerjilere karşı geliştirilen bireysel aşılarla (Hiposensibilizasyon) da kliniğimizde başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır.

Dermatoloji

Dermatoloji bilimi deri hastalıklarını inceler. Deri lezyonlarının görünümü birbirine benzemekle beraber temelinde mantar, parazit, alerji, hormonel bozukluklar, metabolik hastalıklar, beslenme bozuklukları ve kanser olabilir. Bunları ayırt etmek için, kliniğimizde gerekli laboratuvar tetkikleri (deri kazıntısı, mantar ekimi, deri biyopsisi vb.) rutin olarak yapılmaktadır. Gerekli durumlarda referans laboratuvarlarla birlikte çalışılmaktadır.