Cerrahi

Başlıca çalıştığımız konular yumuşak doku, ortopedi ve göz cerrahisidir. Batın cerrahisinde sıklıkla üreme sistemi hastalıkları, kısırlaştırmalar, bağırsak cerrahisi (yabancı cisim, bağırsak tıkanmaları), mide dönmeleri, tümörler ve diyafram fıtıkları ameliyatları yapılmaktadır. Ortopedik cerrahide omur cerrahisi ve nöroşüroji dışındaki tüm ameliyatlar uygulanmaktadır. Göz cerrahisinde ise özellikle göz kapakları rahatsızlıkları ve kornea rahatsızlıkları çalışma konularımız arasındadır.

Gaz Anestezisi

Gaz anestezisi güvenliği, anestezinin derinliği ve süresinin kontrol edilebilirliği ile ön plana çıkmaktadır. Solunumun, solunum cihazı ile birlikte kontrolü yapılarak bununla ilgili çıkabilecek komplikasyonların büyük ölçüde önüne geçmek mümkündür. Gaz anestezisinin yanında gerekli görüldüğünde kombine ilaç kullanımı ile hastanın yaşı ve operasyon süresine bağlı kalınarak farklı anestezi protokolleri de uygulanmaktadır. Doğru anestezi protokolüyle operasyon sırası ve sonrasındaki ağrının büyük ölçüde önüne geçilebilmektedir.

Yoğun Bakım

Gerek operasyon öncesi gerek operasyon sonrası hastaların Laboratuvar (kan değerleri), monitör(ekg) ve oksijenasyon(solunum değerleri) kontrolleri yapılmaktadır. Yalnızca operasyon yapmak hastayı sağlığına kavuşturmaz. Anestezi kadar anesteziden çıkma ve normal faaliyetlere geçme süresi hasta açısından son derece önemli ve dikkat edilmesi gereken konular arasında yer almaktadır.